instalacje sanitarne

Projekt budynku hybrydowego z zastosowaniem energooszczędnych instalacji

Rozwój technologii oraz wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii to czynniki, które w znacznym stopniu determinują zapotrzebowanie na wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie budownictwa oraz projektowania systemów instalacji sanitarnych. Celem dbałości o środowisko naturalne koncepcje systemów wodno- kanalizacyjnych, grzewczych oraz elektrycznych przechodzą szereg modernizacji, których celem jest zrównoważenie zarządzania energią oraz osiągnięcie celów i założeń gospodarki niskoemisyjnej i w pełni przyjaznej dla ekosystemów.

Instalacje i armatura

instalacje sanitarnePierwszy raz o projekcie inteligentnego domu mieliśmy okazję usłyszeć w latach 60 XX wieku, a pierwszym tego typu budynkiem był The City Place Building zbudowany w północnej części USA, który został oddany do użytku w 1983r. Wyposażony w prototypowy system sterowania oświetleniem czy automatyczny algorytm dla bramy wjazdowej był wynalazkiem na miarę epoki kosmicznej tamtych lat, a dzięki ludzkiej determinacji oraz ciekawości wraz z rozwojem nowych technologii dziś samowystarczające domy hybrydowe określamy mianem smart home. Nowoczesne algorytmy sterujące instalacjami sanitarnymi takimi jak system ogrzewania czy klimatyzacji to bezpieczne i efektywne rozwiązania dla każdego, kto ceni sobie bezpieczeństwo oraz zrównoważone zarządzanie zasobami energii. Poprzez zastosowanie odpowiednich sterowników oraz wdrożenie systemu koordynującego na urządzeniu mobilnym możemy w prosty sposób ustalić harmonogram pozwalający np. na optymalne ogrzewanie pomieszczeń, skorygowany o zewnętrzne czujniki atmosferyczne, które w inteligentny sposób dostosują poziom ciepła wewnątrz domu lub biura w przypadku gwałtownych zmian pogody.

instalacje sanitarneNa początku wrażania nowoczesnych koncepcji jakimi są inteligentne instalacje sanitarne na Śląsku projektantom zależało na tym, aby poszczególne elementy armatury spełniały zasadniczo jedną, docelową funkcję tak jak np. w przypadku kotłów centralnego ogrzewania, gdzie konkretne urządzenie posiadało swój własny algorytm sterowania oraz zestaw urządzeń odpowiedzialnych za nadzorowanie harmonogramu pracy. W trosce o zwiększenie komfortu oraz sprawności pracy użytkowników dziś systemy zarządzania poszczególnymi procesami działania instalacji sanitarnych możemy obsługiwać z poziomu urządzenia mobilnego jakim może być np. smartfon lub tablet. Koszt przygotowania inteligentnego systemu optymalizującego zużycie energii elektrycznej w obrębie budynków mieszkalnych bądź usługowo- handlowych to od około 800,00 do 2000,00zł.

Nowoczesne koncepcje budownictwa stanowią przyszłościowe rozwiązanie, które w znacznym stopniu pozwoli na realizację nowych koncepcji gospodarki niskoemisyjnej oraz sukcesywnie wprowadzi na rynek armaturę wykorzystującą możliwości tzw. prądu zielonego.