Prace geodezyjne w zakresie tyczenia budynków

Budowa domu, wytyczenie trasy sieci instalacyjnej czy inwentaryzacja powykonawczą w obrębie prac budowlanych wymaga profesjonalnej obsługi ze strony doświadczonego geodety, posiadającego stosowne uprawnienia. Jest on odpowiedzialny za wytyczenie punktów osnowy geodezyjnej zgodnie z założeniami projektowymi oraz za kontrolę ich wykonania wraz z naniesieniem zmian na kopii mapy zasadniczej.

Usługi geodezyjne w województwie pomorskim

usługi geodezyjneKtóra to w późniejszym terminie załącza się do odpowiedniego wydziału Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz urzędu miasta, odpowiedzialnego za sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W zakres geodezyjnych prac pomiarowych wpisują się przede wszystkim pomiary realizacyjne oraz inwentaryzacyjne. Pomiary realizacyjne obejmują przede wszystkim zakres prac projektowych oraz wykonawczych związanych z nawiązaniem do istniejącej już osnowy geodezyjnej, w celu wytyczenia punktów terenowych na potrzeby realizacji prac budowlanych, takich jak np. budowa dróg, mostów, obiektów przemysłowych oraz budynków mieszkalnych. Natomiast pomiary inwentaryzacyjne polegają na kontroli oraz zamierzeniu faktycznego stanu po realizacji inwestycji budowlanej, celem naniesienia zmian na kopii mapy zasadniczej. Zmiany na mapie zaznacza się kolorem czerwonym. Jeżeli chodzi o usługi geodezyjne w Kartuzach, które znajdują się na terenie województwa pomorskiego mamy w tym zakresie wielu wykwalifikowanych specjalistów, posiadających szeroki zakres uprawnień umożliwiających zatwierdzanie oraz wykonywanie nawet najbardziej zaawansowanych pomiarów.

usługi geodezyjneDo podstawowych rodzajów prac geodezyjnych należą przede wszystkim pomiary niwelacyjne oraz tachimetryczne. Do usług geodezyjnych związanych z pomiarami niwelacyjnymi należą przede wszystkim pomiary polegające na wytyczeniu tzw. “zera budynku”, czyli poziomu posadowienia parteru. Aby to zrobić, w pierwszej kolejności niezbędne jest bezpośrednie nawiązanie się do istniejącego już punktu osnowy geodezyjnej, określanego też mianem repera, posiadającego stałą wcześniej zamierzoną wysokość n. p. m. W dalszej kolejności zgodnie z założeniami projektowymi na danej wysokości z pomocą niwelatora oraz lustra wytyczamy charakterystyczne punkty terenowe, takie jak punkty skrajne budynku. Dalej przystępujemy bo tzw. deskowania, które polega na wyznaczeniu poziomu za pomocą pali drewnianych oraz desek, na których gwoździami zaznacza się poziom budynku zgodny z założeniami określonymi w projekcie budowlanym. Wykonanie deskowania jest bardzo istotnym elementem wytyczenia z uwagi na fakt wykonywania wykopu stopy fundamentowej.

W taki sposób możliwe będzie precyzyjne utrzymanie konwencji projektowej oraz uniknięcie newralgicznych sytuacji, przez które moglibyśmy stracić orientację w zakresie poziomu posadowienia parteru. Doświadczony i precyzyjny geodeta, to specjalista z którego pomocą prace budowlane zostaną wykonane z należytą, największą starannością.