podnośnik koszowy

Podnośniki na przyczepie do zadań specjalnych

Bardzo często w miastach charakteryzujących się większym zaludnieniem mieszkańców, powyżej trzystu tysięcy mieszkańców zauważyć można przeszkolone budynki, których szyby są niezwykle czyste. Wygląd budynku świadczyć może o jego prestiżu. Takie obiekty najczęściej spełniają rolę biurowców bądź również przejmują rolę budynków mieszkalnych o wysokim standardzie, apartamentów.

Czyszczenie okien za pomocą podnośników koszowych

podnośnik koszowy na przyczepieDo czyszczenia takich okien najczęściej wynajmowane są firmy specjalizujące się w pracy wysokościowej, posiadające wszelkie uprawnienia właśnie do wykonywania prac na danej wysokości. Jednakże do niższych partii tychże obiektów lub niższych budynków wykorzystuje się również podnośniki koszowe na przyczepie. Klasyfikują się one tuż obok zwyżek koszowych samojezdnych oraz podnośników samochodowych. Istnieje także wiele rodzajów zwyżek koszowych, między innymi jednymi z najczęściej użytkowanych są podnośniki przegubowe, nożycowe oraz teleskopowe. Zwyżki teleskopowe unoszą ramię wraz z koszem nawet na wysokości powyżej trzydziestu pięciu metrów, podnośniki koszowe przegubowe mają zaś zdolność wzniosu jedynie do kilkunastu lub kilkudziesięciu metrów. Podnośniki koszowe na przyczepie, jak sama ich nazwa wskazuje do sprawnego poruszania się potrzebują pojazdy samochodowego o określonej funkcji, jak i tonażu.

podnośnik koszowyWiększość podnośników na przyczepie posiada stabilne podparcie (nogi), które umożliwia ustawienie zwyżki w danym miejscu i wykonanie za jej pomocą prac na danej wysokości. Podczas przewozu podnośnika koszowego podpórki zostają podniesione bądź złożone, tak aby nie utrudniały przejazdu urządzenia z jednego miejsca w inne. Zazwyczaj takie podnośniki na przyczepie używane są do montażu reklam na banerach, jak również telebimach, do naprawy linii elektrycznych oraz telefonicznych, a także do wykonywania wszelkich prac porządkowych podczas budowy lub obcinania gałęzi z wyższych partii drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu lub są już zbyt długie. Aby korzystać nawet z najniższych wysięgników koszowych należy posiadać niezbędne do tego uprawnienia, jakie nabyć można jedynie poprzez ukończenie kursów, jak i szkoleń. Niezbędne są także szkolenia z zakresy bezpieczeństwa i higieny pracy na wysokościach. Bez nich wykonywanie praz na podnośniku koszowym byłoby niemożliwe. Najczęstszymi podnośnikami koszowymi na przyczepie są te z rodzai nożycowych.

Jest to spowodowane dużą stabilnością kosza umiejscowionego na ramieniu wysięgnika zwyżki. Oprócz podnośników koszowych wykorzystywanych do prac na dużych wysokościach istnieją także podnośniki nożycowe bez kosza. Taki podnośnik stanowi rozwiązanie dla osób pracujących na przykład na magazynie lub w markecie. Zwyżka tego typu unosi pracownika na niezbyt duże wysokości.