formy prasownicze do tworzyw

Na czym polega działanie form prasowniczych?

Otaczają nas przedmioty – gdzie by się nie ruszyć, jest ich cała masa. Większość z nich powstaje z tworzyw sztucznych, czyli polimerów. Są to tak zwane tworzywa termoplastyczne, obok których wyróżnić możemy także tworzywa termoutwardzalne – to te, z których wykonana jest większość sprzętów elektronicznych, którymi posługujemy się na co dzień.

Formy do różnych tworzyw

formy prasownicze do tworzyw	Zarówno jedne, jak i drugie pod wpływem odpowiedniej temperatury oraz ciśnienia mogą nabierać dowolnych kształtów. Do ich produkcji wykorzystuje się formy prasownicze do tworzyw termoutwardzalnych i termoplastycznych. Ich działanie opiera się na formowaniu wtryskowym. Aby dany materiał mógł nabrać pożądanego kształtu, trzeba go najpierw uplastycznić – taki efekt uzyskuje się poprzez podgrzewanie surowca. Dlatego właśnie tworzywa tego typu zbudowane są głównie materiałów, które wykazują się wysoką temperaturą topnienia. Kiedy już substancja uzyska właściwą konsystencję, specjalny ślimak za pomocą wysokiego ciśnienia wtryskuje materiał do, wykonanej zwykle ze stali, szczelnej formy prasowniczej, która ma za zadanie nadanie należytego kształtu płynnej masie.

formy prasownicze do tworzyw	Później następuje najważniejszy proces produkcji, czyli stygnięcie. W zależności od rodzaju surowca stosuje się formy chłodzące dla termoplastów lub ogrzewane dla duroplastów. Kiedy już przedmiot jest gotowy, należy opróżnić formę prasowniczą – proces ten przebiega manualnie lub jest całkowicie zautomatyzowany. Prasownice zwykle składają się z dwóch części, dlatego należy je po prostu rozdzielić i wydobyć gotowy materiał ze środka. Teraz cykl produkcyjny może być kontynuowany, jednak należy pamiętać zawsze o zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, ponieważ formy prasownicze pracują w warunkach wysokiego ciśnienia, a także czyszczeniu sprzętu. W procesie produkcji powstają bardzo często odpady, które przywierają do powierzchni, dlatego trzeba je każdorazowo usuwać – odbywa się to mechanicznie, po czym następuje proces polerowania prasownicy. Większość przedmiotów codziennego użytku powstaje właśnie w wyniku wykorzystania technik wtryskowych oraz prasowniczych.

Ta metoda produkcji jest wyjątkowo wydajna i niedroga, ponieważ proces przebiega bardzo sprawnie przy wykorzystaniu niewielkich nakładów energii – maszyny ciśnieniowe zasilane są najczęściej za pomocą elektryczności. Proces produkcyjny ulega nieustannemu rozwojowi, jednak stosowana przy wyrobie przedmiotów z tworzyw sztucznych metoda formowania wtryskowego pozostanie jeszcze bardzo długo metodą najskuteczniejszą.