legalizowanie mierników

Jak legalizuje się mierniki?

Każdy miernik do użytku profesjonalnego, zanim będzie mógł zostać faktycznie użyty, musi zostać przebadany pod kątem jego ogólnej dokładności. Obecnie przyjęto, że w przypadku różnych mierników, zakres błędu pomiarowego nie może przekroczyć odgórnie przyjętych norm. Jest to w szczególności ważne w przypadku tych urządzeń, od których dokładności może zależeć bezpieczeństwo ludzkie.

Dokładne legalizowanie mierników

legalizowanie miernikówPrzede wszystkim mowa jest tutaj o miernikach, które stosowane są podczas realizacji inwestycji budowlanych. W ich przypadku, nawet niewielkie błędy dokonane w pomiarach, mogą spowodować w dłuższym odstępie czasu katastrofę budowlaną. Właśnie dlatego tak ważna jest efektywna legalizacja mierników elektrycznych. Taka legalizację, trzeba przeprowadzić w odpowiednich jednostkach badawczych, w których następuje symulacja warunków, typowych dla miejsca, w których dany miernik jest stosowany. Dzięki temu, można sprawdzić, jak dokładne są jego pomiary w zależności na przykład od wzrostu poziomu wilgotności, czy też temperatury w danym zakładzie przemysłowym. Dzięki temu można się upewnić, że warunki typowe dla miejsca w którym dany miernik będzie stosowany, nie wpłyną negatywnie na wyniki jego pomiarów.

 

miernikiO przeprowadzonych pomiarach, świadczy świadectwo legalizacji, które przyznawane jest po ich pomyślnym przebiegu. To, jakiego rodzaju sprzęty pomiarowe muszą być legalizowane, określa szczegółowo odpowiednie rozporządzenie ministra gospodarki. Ogólnie, jest to rekomendowane w przypadku przyrządów stosowanych do rozliczeń handlowych, stosowanych do ochrony życia oraz zdrowia, stosowanych podczas utrzymywania porządku publicznego, oraz do pomiarów instalacji opierających swoje funkcjonowanie o przepływ cieczy. W przypadku urządzeń z tej grupy, zanim zostaną one wprowadzone do użytku, koniecznie jest wykonanie procedury legalizacji, nazywanej legalizacją pierwotną. Co jakiś czas procedura ta musi zostać powtórzona, przede wszystkim, aby upewnić się, że dokładność danego urządzenia pomiarowego nadal utrzymuje się na prawidłowym poziomie, lub też w sytuacji gdy zalecenia co do dokładności poszczególnych sprzętów ulegną zmianom.

W przypadku niektórych urządzeń pomiarowych, ich dokładność jest bardzo ważnym czynnikiem. W szczególności dotyczy to jednak tych, gdzie dokładność pomiarów może mieć jakiś wpływ na zdrowie, bądź też życie człowieka. W przypadku takich właśnie sprzętów, ważne jest wykorzystywanie tych mierników, które mogą się pochwalić odpowiednim zaświadczeniem, świadczącym o ich możliwie jak największej dokładności.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.cbidgp.pl!